سیاست و پژوهش، دکتر مجتبی مقصودی دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی http://www.drmaghsoudi.ir 2018-11-14T06:47:15+01:00 text/html 2018-10-26T19:19:30+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی فراخوان دومین همایش سالانه انجمن علمی مطالعات صلح ایران http://www.drmaghsoudi.ir/post/461 <img src="http://s9.picofile.com/file/8340985884/hamaiesh.jpg" alt="" width="572" vspace="0" hspace="0" height="808" border="0" align="bottom"> text/html 2018-10-01T20:51:31+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی به همت انجمن مطالعات صلح برگزار شد http://www.drmaghsoudi.ir/post/460 <font class="text4"> <div><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">نشست تحلیل جشنواره زیر چتر صلح</font></b></div><div><br></div><div align="center"><font size="7" color="#660000"><b><font face="Mihan-Iransans">"آشیانه ای برای صلح"</font></b></font></div></font><div align="right"><font class="text4"><div align="center"><font size="7" color="#660000"><b><font face="Mihan-Iransans"><img src="http://s8.picofile.com/file/8338779776/photo_2018_10_01_04_39_20.jpg" alt="" width="587" vspace="0" hspace="0" height="829" border="0" align="bottom"></font></b></font></div></font></div> text/html 2018-09-27T08:57:40+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی نشست "صلح و شاهنامه" http://www.drmaghsoudi.ir/post/459 <div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">کمیته صلح و ادبیات انجمن علمی مطالعات صلح ایران برگزار می کند:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>سلسله نشست های صلح و ادبیات کهن ایران</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">نشست دوم&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="7"><b style="">"صلح و شاهنامه"</b></font></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8338371184/photo_2018_09_27_10_41_20.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">سخنرانان:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>مهری بهفر</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>علی اکبر امینی</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>ابراهیم خدایار</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>سیمین پناهی فرد</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>جواد رنجبر درخشی لر</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>با شاهنامه خوانی سامره مفتون و داریوش نصیری&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">زمان: <b>یکشنبه 23 مهرماه از ساعت 17 تا 19</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3">مكان: <b>خیابان استاد نجات الهی، پارك ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی، سالن فردوسی</b></font></div><div><br></div></div> text/html 2018-09-05T21:11:53+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی با مشارکت انجمن علمی مطالعات صلح ایران برگزار می شود http://www.drmaghsoudi.ir/post/458 <img src="http://s9.picofile.com/file/8336480918/photo_2018_09_05_11_52_49.jpg" alt="" width="586" vspace="0" hspace="0" height="827" border="0" align="bottom"> text/html 2018-09-02T13:02:37+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی انجمن علمی مطالعات صلح ایران برگزار می کند http://www.drmaghsoudi.ir/post/456 <font face="Mihan-Iransans" size="5"><b>&nbsp;نشست معرفی کتاب&nbsp;</b></font><div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: xx-large;">«شناخت هویت زن ایرانی ۲»</b></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8336139934/photo_2018_09_02_16_18_18.jpg" alt=""></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">&nbsp;توسط نویسنده و ناشر اثر شهلا لاهیجی&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">زمان: چهارشنبه ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۷</font></div></div><div><font size="4" face="Mihan-Iransans">از ساعت 17 عصر</font></div> text/html 2018-08-28T23:41:16+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی تمدید شد http://www.drmaghsoudi.ir/post/455 <img src="http://s8.picofile.com/file/8335723684/photo_2018_08_28_10_45_58.jpg" alt="" width="595" vspace="0" hspace="0" height="835" border="0" align="bottom"> text/html 2018-08-27T20:16:48+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی با مشارکت انجمن علمی مطالعات صلح ایران برگزار می شود http://www.drmaghsoudi.ir/post/453 <font class="text4"> <div align="justify"><font size="2">انجمن روانشناسی اجتماعی ایران&nbsp; با همکاری تعدادی از نهادهای علمی، آموزشی و پژوهشی و از جمله انجمن علمی مطالعات صلح ایران برگزار می کند</font><br><br><font face="Mihan-IransansBold" color="#660000"><b><font size="4"><font color="#000000">پنجمین کنگره روانشناسی اجتماعی </font><br><font size="5" color="#000000">فرصت ها و تهدیدهای اجتماعی نوپدید</font></font></b></font><br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><img src="http://s9.picofile.com/file/8335648984/photo_2018_08_25_09_52_10.jpg" alt="" width="578" vspace="0" hspace="0" height="799" border="0" align="bottom"><br><br><font size="2">محورهای کنفرانس:</font><br><br><font size="2">– شیوع، طبقه بندی و تبیین انواع آسیب های اجتماعی نوپدید در ایران و جهان</font><br><br><font size="2">– پیامدهای روانی/اجتماعی/خانوادگی/ حقوقی و جرم شناسی آسیب های اجتماعی نوپدید</font><br><br><font size="2">-پیامدهای امنیتیِ آسیب های اجتماعی نوپدید (امنیت اخلاقی، امنیت روانی، امنیت اجتماعی(</font><br><br><font size="2">– کاهش و پیشگیری از آسیب های اجتماعی نوپدید</font><br><br><font size="2">– آسیب شناسی عملکرد نهادها و دستگاه ها در مواجهه با فن آوری های نوین ارتباطی</font><br><br><font size="2">-رویکردهای امنیتی در پیشگیری از آسیب های اجتماعی نوپدید</font><br><br><font size="2">-آسیب شناسی عملکرد امنیتی و انتظامی نهادها و دستگاه های متولی در مواجهه با آسیب های اجتماعی نوپدید؛ با تاکید بر فضای مجازی</font><br><br><font size="2">– شناسایی، تبیین و به کارگیری انواع فرصت های اجتماعی نوپدید</font><br><br><b><font size="3">زمان: پنجم دی ماه 1397<br>محل برگزاری: تهران</font></b><br><br><font size="2">نهادهای مشارکت کننده: </font><br><font size="2">دانشگاه علامه طباطبایی، انجمن علمی مطالعات صلح ایران، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه پیام نور، و تعداد دیگری از نهادها و موسسات علمی و آموزشی </font></div></font> text/html 2018-08-24T23:13:32+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی تمدید فراخوان ویژه نامه صلح http://www.drmaghsoudi.ir/post/452 <font class="text4"> <div align="justify"><font size="4"><b><font face="Mihan-Iransans">فراخوان ویژه نامه صلح (تمدید شد)</font></b></font><font face="Mihan-Iransans"><br><font size="2">کمیته روابط بین الملل انجمن علمی مطالعات صلح ایران در تلاش است اولین ویژه نامه انجمن علمی&nbsp; مطالعات صلح را منتشر نماید</font><br><font size="2">موضوع:</font></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"> <font size="4" face="Mihan-Nassim" color="#660000"><b>راهکارهای مصالحه سیاسی، بهبود مناسبات و ایجاد صلح مثبت&nbsp; میان ایران و عربستان سعودی</b></font></font></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><b><br></b></font></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2"><b><img src="http://s8.picofile.com/file/8335388784/photo_2018_07_29_13_59_17.jpg" alt="" width="570" vspace="0" hspace="0" height="800" border="0" align="bottom"></b></font></font></div><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans"><font size="2">از کلیه علاقمندان و صاحب نظران دعوت می شود که مقاله خود را&nbsp; بر اساس شیوه نگارش مورد نظر کمیته روابط بین الملل&nbsp; <font size="3"><b>حداکثر تا تاریخ&nbsp; 30 شهریور 97 به آدرس ایمیل&nbsp; ipsan.ircommittee@gmail.com</b></font>&nbsp;&nbsp; ارسال نمایند. مقالات برگزیده&nbsp; پس از داوری&nbsp; در اوایل پاییز 1397 در اولین ویژه نامه انجمن علمی مطالعات صلح منتشر خواهد شد.</font><br><font size="2">شیوه نگارش مقالات:</font><br><font size="2">•&nbsp; عنوان مقاله حداکثر در 10 کلمه بازتاب دهنده&nbsp; محتوی مقاله باشد.</font><br><font size="2">•&nbsp; تعداد کلمات مقاله از 1200 کلمه تا حداکثر 2000 کلمه باشد.</font><br><font size="2">•&nbsp; مقاله با فونت 14 BZAR&nbsp;&nbsp; تدوین گردد.</font><br><font size="2">•&nbsp; مقاله بر اساس ایده و نظرات خود نویسنده تالیف شود و امانتداری علمی رعایت گردد.</font><br><font size="2">•&nbsp; مقاله بر اساس شیوه "ره نامه نویسی" نوشته شود.</font><br><font size="2">•&nbsp; چارچوب مقاله با تعریف مسئله، جمع آوری اطلاعات، اعمال آن ها به مسئله ، ایجاد مجموعه ای از راه حل های ممکن برای حل&nbsp; مسئله و توصیه به تصمیم گیرندگان بر اساس موارد مطرح شده تحریر و تدوین گردد. </font></font></div></font> text/html 2018-08-14T23:23:43+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی شورای سیاستگذاری "زیر چتر صلح" http://www.drmaghsoudi.ir/post/451 <div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">تشکیل جلسه شورای سیاستگذاری <font size="5">"جشنواره زیر چتر صلح"</font></font></b><br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><img src="http://s9.picofile.com/file/8334544926/photo_2018_08_14_10_48_01.jpg" alt="" width="537" vspace="0" hspace="0" height="272" border="0" align="bottom"><br><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">به دنبال انتشار فراخوان و پوستر "جشنواره نقاشی کودک زیر چتر صلح" و وصول بیش از یکصد اثر از کودکان اقصی نقاط کشور، جلسه شورای سیاستگذاری این جشنواره در تاریخ بیست و سوم مرداد ماه ۱۳۹۷ در دفتر گروه سفیران صلح و دوستی تشکیل شد.</font><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">این جلسه با حضور&nbsp; دکتر مجتبی مقصودی (رئیس هیأت مدیره انجمن علمی مطالعات صلح)، دکتر طیبه محمد (ریاست گروه سفیران صلح و دوستی)، دکتر شیدا مهنام (مدیر گروه علوم اجتماعی و انسانی کمیسیون ملی یونسکو)، خانم امینیایی (ریاست مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا) و خانم ندا حاجی‌وثوق(دبیر اجرایی جشنواره) برگزار شد. </font><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">در این جلسه ضمن رویت و بررسی اولیه تعدادی از آثار ارسالی، پیرامون نحوه برگزاری آئین اختتامیه جشنواره و به نمایش درآوردن آثار و انجام سخنرانی ها و نیز جذب اسپانسر&nbsp; بحث و تبادل نظر صورت گرفت و حاضران در جلسه پیشنهادات خود را در جهت برگزاری کیفی جشنواره با هدف تعمیم مفهوم صلح در کودکان ارائه نمودند.</font><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">در پایان مصوب شد آئین اختتامیه در مورخ ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۷ به مناسبت "روز جهانی کودک" در محل کمیسیون ملی یونسکو- ایران برگزار گردد.</font></div> text/html 2018-08-14T21:40:04+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی کمیته صلح و محیط زیست http://www.drmaghsoudi.ir/post/450 <div align="justify"><font size="4" color="#660000"><b><font face="Mihan-Iransans">تشکیل "کمیته صلح و محیط زیست" انجمن علمی مطالعات صلح ایران</font></b></font><br></div><div align="justify"><br></div><div align="justify"><img src="http://s9.picofile.com/file/8334540292/photo_2018_08_13_12_30_16.jpg" alt="" width="595" vspace="0" hspace="0" height="347" border="0" align="bottom"></div><div align="justify"><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;به گزارش روابط عمومی انجمن علمی مطالعات صلح ایران؛ کمیته "صلح و محیط زیست" با حضور اساتید و صاحبنظران محیط زیست و فعالان صلح در عصر روز یكشنبه ٢١مرداد۱۳۹۷ در دفتر این انجمن تشكیل شد. در این نشست که در راستای راه اندازی کمیته های مختلف انجمن علمی مطالعات صلح ایران با هدف پژوهش، آموزش،&nbsp; بررسی و تحلیل چند وجهی و بین رشته ای رابطه&nbsp; "صلح و محیط زیست" برگزار شد؛ دستور کار آتی کمیته تعیین و مورد بحث قرار گرفت.</font><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">در اولین جلسه کمیته صلح و محیط زیست "دکتر هومان لیاقتی" دانشیار پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی و مدیر عامل صندوق ملی محیط زیست، "دکتر محمد درویش" عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، کویرشناس و مدیر بخش سیاست محیط زیست در شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی، "دکتر ضیاء الدین الماسی" عضو هیئت علمی دانشگاه محیط زیست و مدیرکل دفتر آلودگی های معاونت دریایی، پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی، "خانم مونا کربلایی امینی" دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی و" دکتر مجتبی مقصودی" رییس هیئت مدیره انجمن علمى مطالعات صلح ایران حضور بهم رساندد</font><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">در ابتدای جلسه، اعضای کمیته "صلح و محیط زیست" ضمن آشنایی با فعالیتها، ساختار، عملکرد و طرح و برنامه های انجمن علمی مطالعات صلح به بحث و بررسی و تبادل نظر پیرامون فعالیت های آتی این کمیته پرداختند. این كمیته به منظور تولید، گسترش و ارتقاء مطالعات حوزه "صلح و محیط زیست" و ارائه خدمات علمى، پژوهشى و عملكردى در این حیطه تشكیل شده است.</font><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;در ادامه جلسه،&nbsp; پیش نویس اولیه&nbsp; آیین نامه کمیته "صلح و محیط زیست" در اختیار اعضا قرارگرفته شد تا اعضا پس از بررسى ؛ نسبت به إصلاح و تأیید نهائى آیین نامه در جلسات آتى اقدام نمایند. در ادامه جلسه هر یك از صاحبنظران حاضر در جلسه پیشنهادات، طرحها و راهكارهای شروع و انجام فعالیتهاى آینده این كمیته نکته نظرات خود را ارائه دادند.</font><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">&nbsp;در پایان مقرر شد دومین جلسه این كمیته در مهر ماه با هدف دعوت از اعضاء جدید و تصویب برنامه کاری شش ماهه&nbsp; دوم سال 1397&nbsp; تشكیل گردد.&nbsp; </font></div> text/html 2018-08-04T12:31:35+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی آغاز به کار کمیته ادبیات و صلح http://www.drmaghsoudi.ir/post/449 <font class="text4"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans">کمیته "صلح و ادبیات" در انجمن علمی مطالعات صلح ایران تشکیل شد </font></b><br><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">کمیته صلح و ادبیات با حضور اساتید علوم سیاسی و ادبیات و فعالان صلح در عصر دوشنبه ۸ مرداد۱۳۹۷ تشکیل شد</font><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">به گزارش روابط عمومی انجمن صلح ایران در این نشست که در ادامه راه اندازی کمیته های مختلف انجمن علمی مطالعات صلح ایران با هدف بررسی و تحلیل رابطه ادبیات و صلح برگزار شد دستور کار آتی کمیته تعیین شد.</font><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">بر اساس همین گزارش انجمن علمی مطالعات صلح ایران "شب صلح و شاهنامه" را به عنوان مقدمه تشکیل این کمیته با همکاری مجله بخارا در تیر ماه برگزار کرد.</font><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">بر اساس مصوبه این کمیته تحلیل و بررسی محتوای صلح طلبانه آثار کهن ادبیات فارسی و معرفی آن ها در ایران و سایر کشورها مهم ترین وظیفه کمیته خواهد بود و در این راستا دومین نشست کمیته مهرماه سال جاری با موضوع شاهنامه به عنوان اثری صلح طلبانه برگزار خواهد شد. </font><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">مبانی فکری تشکیل کمیته صلح و&nbsp; ادبیات؛ پی گیری صلح به عنوان یک تحول انسانی و نه فقط آتش بس و فقدان منازعه است. </font><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">برگزاری "مسابقه صلح و ادبیات" برای تشویق نوشتن درباره صلح و بررسی و انتخاب و معرفی آثار چاپ شده جدید ادبی مرتبط با صلح، راه اندازی "کاروان صلح و ادبیات" برای خوانش آثار ادبی صلح طلبانه فارسی در ایران و کشورهای دیگر و "نمایشنامه خوانی صلح" از دیگر برنامه های این کمیته در آینده است. </font></font> text/html 2018-07-30T14:21:46+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی فراخوان ویژه نامه صلح http://www.drmaghsoudi.ir/post/448 <div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8333175334/photo_2018_07_30_17_36_32.jpg" alt=""></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">ارسال مقالات کوتاه راهبردی:</font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></b></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">"راهکارهای مصالحه سیاسی، بهبود مناسبات و ایجاد صلح مثبت میان ایران و عربستان سعودی"</b></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مهلت ارسال آثار :&nbsp;</font><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>تا سوم شهریورماه 1397</b></font></span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></b></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">کمیته روابط بین الملل انجمن علمی مطالعات صلح ایران</span></span></div> text/html 2018-07-25T10:26:57+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی چاپ شماره جدید پژوهشنامه علوم سیاسی http://www.drmaghsoudi.ir/post/447 <font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><font size="3">چهل و نهمین شماره از پژوهشنامه علوم سیاسی منتشر شد.</font></b> علاقمندان می توانند با مراجعه به آدرس&nbsp;</font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><a href="http://www.ipsajournal.ir/" target="_blank" title="فصنامه">http://www.ipsajournal.ir/</a></b>&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp; مقالات این شماره و شماره های پیشین به رایگان، دانلود و استفاده نمایند.<br></font><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://s8.picofile.com/file/8332730700/Untitled.png" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><font size="2" face="Mihan-Iransans">در این شماره می خوانید:<br><br>1- رسانه و بسیچ سیاسی: نقش برنامه های سیما در همراه سازی مخاطبان برای شرکت در راهپیمایی های سراسری (موردمطالعه :راهپیمایی 22بهمن و روز قدس)، از صفحه 7-39<br>به قلم محمد بابایی؛ ملک محمد مهر علی<br>·مشاهده مقاله&nbsp; <a href="http://www.ipsajournal.ir/?_action=articleInfo&amp;article=336&amp;vol=66" target="_blank" title="مقاله 1">http://www.ipsajournal.ir/?_action=articleInfo&amp;article=336&amp;vol=66</a><br><br><br>2- <b>فرّه مندی در شاهنامه فردوسی و بحران جانشینی</b>، از صفحه 45-72<br>به قلم وحید بهرامی عین القاضی؛ روح اله اسلامی<br>·مشاهده مقاله&nbsp; <a href="http://www.ipsajournal.ir/?_action=articleInfo&amp;article=337&amp;vol=66" target="_blank" title="مقاله2">http://www.ipsajournal.ir/?_action=articleInfo&amp;article=337&amp;vol=66</a><br><br><br>3- س<b>یاست و عرفان در مهابهاراتا</b>، از صفحه 73-96<br>به قلم محمد تباشیر؛ ابوالفضل شکوری<br>·مشاهده مقاله&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.ipsajournal.ir/?_action=articleInfo&amp;article=338&amp;vol=66" target="_blank" title="مقاله 3">http://www.ipsajournal.ir/?_action=articleInfo&amp;article=338&amp;vol=66</a><br><br><br>4- <b>تحلیل تطبیقی جهانی شدن اقتصادی و سیاسی در دولت خاتمی و احمدی نژاد</b>، از صفحه 97-130<br>به قلم عباس حاتمی<br>·مشاهده مقاله&nbsp; <a href="http://www.ipsajournal.ir/?_action=articleInfo&amp;article=339&amp;vol=66" target="_blank" title="مقله 3">http://www.ipsajournal.ir/?_action=articleInfo&amp;article=339&amp;vol=66</a><br><br><br>5- <b>رویکردی تلفیقی-ابتکاری به تحلیل گفتمان‌ محمدرضاشاه و امام خمینی در خطاب به مردم،</b> از صفحه 131-166<br></font><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">به قلم ابوالفضل شاه علی</font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans">· مشاهده مقاله&nbsp; <a href="http://www.ipsajournal.ir/?_action=articleInfo&amp;article=340&amp;vol=66" target="_blank" title="مقاله 4">http://www.ipsajournal.ir/?_action=articleInfo&amp;article=340&amp;vol=66</a></font></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br><br>6- <b>بررسی رابطه بین حمایت سیاسی دولت و سودآوری نسبی شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران</b>، از صفحه 167-190<br>به قلم رضا غلامی جمکرانی؛ علی لعل بار؛ بهارک ترخونی<br>· مشاهده مقاله&nbsp; <a href="http://www.ipsajournal.ir/?_action=articleInfo&amp;article=341&amp;vol=66" target="_blank" title="مقاله ">http://www.ipsajournal.ir/?_action=articleInfo&amp;article=341&amp;vol=66</a><br><br>7- <b>تحلیل و ارزیابی وضعیت رشته علوم سیاسی در ایران: سنجش نگرش استادان علوم سیاسی دانشگاه تهران</b>، صفحه 191-220<br>به قلم علی اشرف نظری<br>· مشاهده مقاله&nbsp; <a href="http://www.ipsajournal.ir/?_action=articleInfo&amp;article=342&amp;vol=66" target="_blank" title="مقله 7">http://www.ipsajournal.ir/?_action=articleInfo&amp;article=342&amp;vol=66</a><br></font><br><br> text/html 2018-07-25T09:53:17+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی شماره جدید فصلنامه پویه http://www.drmaghsoudi.ir/post/444 <font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>ناسیونالیسم ایرانی، تبارگرا یا دموکراتیک</b><br><b><font size="3">فصلنامه مطالعات ایرانی پویه، شماره 3 و 4، بهار و تابستان 1397</font></b><br></font><div><br></div><div><br></div><div><img src="http://s9.picofile.com/file/8332730042/photo_2018_07_20_15_26_54.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><br></div><font size="2" face="Mihan-Iransans">باقر صدری‌نیا/ناسیونالیسم ایرانی در دو حرکت: بررسی تاریخی تکوین و تحول گفتمان‌های ناسیونالیستی در عصر مشروطه<br><br>کمال پولادی/ نیک‌جهانی از سامانه و داد: ملازمت نظام قدرت و نظام عدل به مثابه‌ وجه هویتی جهان‌شناسی ایرانی<br><br>محمدجواد غلامرضا کاشی/ روایتی پسااستعماری از ملی‌گرایی ایرانی: امکان‌ها و محدودیت‌های ملی‌گرایی در اندیشه شریعتی<br><br>مقصود فراستخواه/ رنگین‌کمان فکر ملی ایرانی: حس ملی و بازنمایی‌های ایدئولوژیک آن در هویت ایرانی<br><br>حسین آبادیان/ نسبت تجدد و ملی‌گرایی: مفهوم ملیت ایرانی و شرط امکان ملت سازی در اندیشه حسین کاظم زاده ایرانشهر<br><br>لیلا پاپلی یزدی/ یک سده بدمستی، مردان مجنون و زنان مُرده: استاندارد و ایده‌آل متصور از بدن زنانه در گفتمان ناسیونالیستی ایرانی<br><br>ابوالفضل مینویی‌فر/ بازیابی ملت‌سازی دموکراتیک: مدرنیزاسیون و گریز ناپذیری ناسیونالیسم در عصر صنعت<br><br>سعید مدنی/ بازنگری در حس تعلق: ارزیابی میزان وفاداری ایرانیان به هویت خویش<br><br>سید محمد محمدی آملی/ پروژه‌ی ناتمام مشروطه و ملیت‌خواهی سیاسی: هویت ملی و ضرورت بازاندیشی در مفهوم ملت و ملیت‌خواهی ایرانی<br><br>آروین صداقت‌کیش/ موسیقی، ملی‌گرایی و تجدد: ویژگی‌های رابطه‌ی موسیقی و برآمدن دولت-ملت مدرن در ایران<br><br>محسن غریبی/ هویت در معماری ایران در مواجهه با جهان معاصر: بررسی امکان و ارزش تلاش در راستای تداوم هویت ایرانی در معماری معاصر<br><br>نجیبه محبی/ سوادآموزی، کنش ملی‌گرایانه‌ی خواتین: مطالعه‌ی موردی نشریه شکوفه دومین نشریه اختصاصی زنان<br><br>مسعود پدرام/ سرمقاله: ما و این مرز پرگهر<br><a href=" http://pooyemag.com/wp-content/uploads/2018/07/Cover3.jpg" target="" title=""></a><br>برای دریافت نسخه‌ی الکترونیک به سایت نشریه مراجعه کنید:<br><font size="3"><b>آدرس سایت:<a href="www.pooyemag.com" target="_blank" title="آدرس سایت">www.pooyemag.com</a>&nbsp;</b></font> </font> text/html 2018-07-25T09:48:10+01:00 www.drmaghsoudi.ir دکتر مجتبی مقصودی همایش می دولت پژوهی http://www.drmaghsoudi.ir/post/443 <div><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="3">دومین همایش ملی دولت پژوهی با محوریت دولت جمهوری اسلامی ایران: بنیان، آسیب، چشم انداز در اسفند ١٣٩٧ در دانشگاه فردوسی برگزار می شود. </font><br></font></b></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://s9.picofile.com/file/8332729676/photo_2018_07_24_11_25_48.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="5">اطلاعات بیشتر در سایت همایش: <a href="Stateconf2.um.ac.ir" target="_blank" title="">Stateconf2.um.ac.ir</a></font><br></font></div><div><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font></div>