سیاست و پژوهش، دکتر مجتبی مقصودی دانشیار رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی http://drmaghsoudi.mihanblog.com 2018-05-24T14:30:55+01:00 text/html 2018-05-17T11:41:08+01:00 drmaghsoudi.mihanblog.com دکتر مجتبی مقصودی گزارشی از جشنواره بزرگ "صلح و سلامت" http://drmaghsoudi.mihanblog.com/post/429 <font class="text4"> <div class="summary" align="justify"> <b><font size="3" face="Mihan-Iransans">گزارشی از سخنرانی های جشنواره بزرگ <font size="5">"صلح و سلامت"</font></font></b></div><div class="summary" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>با سخنرانی دکتر نصیر احمد نور سفیر افغانستان، دکتر محمد امین قانعی راد، دکتر مجتبی مقصودی و دکتر محمد جواد سعادت</b></font></div><div class="summary" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>یکشنبه 26 اردیبهشت 1397</b><br></font></div><div class="summary" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div class="summary" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><img src="http://s9.picofile.com/file/8326621292/safir.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div class="summary" align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">سفیر افغانستان در ایران عصر امروز در جشنواره «صلح و سلامت» اظهارداشت که سلامت تنها به معنای سلامت جسم نیست بلکه سلامت اخلاق و اندیشه در یک جامعه اهمیت زیادی دارد. </font></div><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font></div><p class="content-body-text" align="justify"> </p><p align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">به گزارش خبر فوری، عصر امروز با حضور سفیر افغانستان در جمهوری اسلامی ایران و شماری از مسئولان و فعالان صلح و سلامت از ایران و افغانستان، «جشنواره صلح و سلامت» در «سالن فردوسی» پارک ورشو تهران برگزار شد.<br>این مراسم با همت انجمن مطالعات بین‌المللی صلح افغانستان، با همکاری انجمن علمی مطالعات صلح ایران و خانه اندیشمندان علوم انسانی ایران و با حضور اساتید و دانشجویان ایرانی و افغانستانی برگزار شد، حاضران در این جشنواره رابطه صلح و سلامت بررسی را بررسی کردند.<br>«نصیراحمد نور» سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در این مراسم اظهارداشت: "وقتی ما از سلامت سخن می‌گوییم تنها سلامت جسم مورد نظر نیست، بلکه این مفهوم معنای جامعی دارد. مثل سلامت آینده یک کشور، سلامت اخلاق و سلامت ذهن شهروندان آن کشور. یک کشور بدون صلح و سلامت راه کمال را پیدا نمی‌کند و بدون صلح رستگار نمی‌شود".<br>وی ادامه داد: "ما در عرصه های مختلف به سلامت نیاز داریم، بخصوص در اخلاق و اندیشه باید سلامت داشته باشیم. امروز در افغانستان صلح مهمترین نیاز مردم است، ما نیازمند این هستیم که صلح را جایگزین جنگ کنیم، اگر ما بخواهیم صلح همه جانبه داشته باشیم باید یک انسان نسبت به یک انسان دیگر و همسایه نسبت به یک همسایه دیگر تعصب نداشته باشد".</font></p> </font> text/html 2018-05-13T10:05:19+01:00 drmaghsoudi.mihanblog.com دکتر مجتبی مقصودی به همت انجمن علمی مطالعات صلح ایران برگزار خواهد شد http://drmaghsoudi.mihanblog.com/post/428 <div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><div><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" size="3" style="text-align: right;">جشنواره بزرگ</font><font size="6" style="font-family: Tahoma; text-align: right;"><b>&nbsp;<font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">" سلامت و صلح"</font></b></font></font><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8326227742/ae7bbe7b_3373_4d28_8981_7f78f4ddb1f6.jpg" alt=""></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">سخنرانان:</font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">- د<b>کتر نصیر احمد نور</b>&nbsp;</font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">سفیر جمهوری اسلامی افغانستان</font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">-&nbsp;<b>دکتر محمد امین قانعی راد&nbsp;</b></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات علمی کشور</font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">- د<b>کتر مجتبی مقصودی&nbsp;</b></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">رئیس هیئت مدیره انجمن علمی مطالعات صلح ایران</font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Mihan-Iransans" size="3">-<b>&nbsp;د</b></font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><b>کتر محمد جواد سعادت&nbsp;</b></span></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 255);">متخصص و پژوهشگر حوزه سلامت</span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">همراه با برگزاری ایستگاه سلامت شامل مشاوره توسط پزشک عمومی، معاینه دندان، مشاوره روانشناسی، مشاور مامایی وبیماری های زنان، چک فشار خون، قند خون و اندازه گیری وزن.</font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">زمان:&nbsp;<b>چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 از ساعت 16 تا 17</b></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">مکان:&nbsp;<b style="">سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی</b></font></div></div> text/html 2018-05-12T10:15:47+01:00 drmaghsoudi.mihanblog.com دکتر مجتبی مقصودی چکیده مقاله http://drmaghsoudi.mihanblog.com/post/427 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="Mihan-Nassim"><span style="font-size: 13pt;">چکیده مقاله</span><font size="6"><font color="#660000" style="">&nbsp;&nbsp;</font><b style=""><font color="#660000" style="">"نامسیر توسعه و صلح در نظام آموزش عالی ایران"</font></b></font></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; line-height: 115%;"><b style=""><font face="Mihan-Nassim"><br></font></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; line-height: 115%;"><font face="Mihan-Nassim"><b style="">ارائه شده&nbsp; به صورت سخنرانی در اولین همایش ملی " دانشگاه، صلح و توسعه" در موسسه آموزش عالی گنبد.</b><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; line-height: 115%;"><b><font face="Mihan-Nassim"><br></font></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; line-height: 115%;"><font face="Mihan-Nassim"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8326131726/photo_2018_04_26_22_16_01.jpg" alt=""></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; line-height: 115%;"><b><font face="Mihan-Nassim"><br></font></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-size: 13pt; line-height: 115%;"><b><font face="Mihan-Nassim">چکیده</font></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font style="" size="3" face="Mihan-Nassim">محتوی، ساختار، عملکرد و برون دادهای نظام آموزش عالی تصویرگر تمام نمای&nbsp; وضعیت&nbsp; فرهنگ&nbsp;</font></span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium;">عمومی و توسعه ملی است. به جرات می توان ادعا کرد که هیچگاه کارگزاران و دانش آموختگان نظام&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium;">آموزشی در ایران چون امروز این چنین دچار انفعال، روزمرگی، سرخوردگی و اختگی نبوده است.</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium;">این مقاله به دنبال بررسی و پاسخ به این پرسش است که دو مفهوم "توسعه" و "صلح" چه جایگاهی در نظام آموزش عالی و به ویژه رشته های علوم انسانی و اجتماعی با تاکید بر رشته علوم سیاسی دارند.&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium;">این پژوهش مدعی است که وضعیت و محتوای رشته های دانشگاهی و از جمله رشته های علوم&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium;">انسانی- اجتماعی و سیاسی با فضای عمومی کشور و وضعیت توسعه نیافتگی و صلح خواهی ملی&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium;">بهم پیوسته و کاملا شبیه بوده و از یک آبشخور تغذیه می کنند. نهاد آموزش عالی کم و بیش از زایش</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium;">و تاثیرگذاری باز ایستاده&nbsp; و اسیر فرمالیسم، تقلیل گرایی و تکلیف گرایی شده است؛ نه پیوند وثیق،&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium;">عمیق، روزآمد و کارآمدی با توسعه دارد و نه تعلق خاطری جدی و تاثیرگذار نسبت به&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: Mihan-Nassim; line-height: 115%;"><font size="3">صلح!&nbsp;&nbsp;</font></span><span lang="FA" style="font-family: Mihan-Nassim; line-height: 115%;"><font size="3">ایدئولوژی،&nbsp;</font></span><span style="font-family: Mihan-Nassim; font-size: medium;">سیاست زدگی افراطی با قرائت های خاص، حاشیه ماندگی و تولید ادبیات خشونت زا، تعدد مراکز سیاست گذاری و تصمیم گیری، رمقی برای تولید ادبیات، پویایی و گسترش بنیان ها و محتوای آموزشی توسعه محور و صلح گرا باقی نگذارده است؛ توسعه در چهارچوب قرائت های جهان دو قطبی، آنتاگونیستی درون زا محصور مانده و صلح و مدارا، سازش و آشتی، دوستی و شکیبایی و بردباری، گفتگو، گفتگوی انتقادی، خیر عمومی، صلح دموکراتیک و صلح پایدار شادی و نشاط اجتماعی در ادبیات و نظام آموزشی وجهی قابل اعتنا ندارند و بدین لحاظ؛ نظام آموزش عالی با غفلت از آموزش مطالعات صلح، فلسفه وجودی، هدف و مسیر خود را گم کرده است و از انگیزه لازم برای اثربخشی و تاثیر گذاری برخوردار نیست.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font size="3" face="Mihan-Nassim">&nbsp;</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font face="Mihan-Nassim"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font style="" size="3">کلید واژه ها: نظام آموزش عالی، ایران، توسعه، صلح، ایدئولوژی زدگی، فرمالیسم، تقلیل گرایی و تکلیف&nbsp;</font></span><span style="font-size: medium;">گرایی.</span></font></p> text/html 2018-05-02T11:56:31+01:00 drmaghsoudi.mihanblog.com دکتر مجتبی مقصودی به همت انجمن مطالعات صلح برگزار شد http://drmaghsoudi.mihanblog.com/post/425 <font size="3" face="Mihan-Iransans">انجمن علمی مطالعات صلح ایران با همکاری خانه اندیشمندان برگزار می نماید:<br><br><font color="#660000"><b><font size="5">" زنان، صلح و مدارا در اسلام "<br></font></b></font><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8325196600/photo_2018_04_27_09_44_45.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br>سخنران: <b>دکتر صدیقه وسمقی<br><br>دوشنبه هفدهم&nbsp; اردیبهشت / خانه اندیشمندان / ساعت 16 تا 18 </b></font> text/html 2018-04-28T07:08:22+01:00 drmaghsoudi.mihanblog.com دکتر مجتبی مقصودی با مشارکت انجمن علمی مطالعات صلح ایران برگزار می شود http://drmaghsoudi.mihanblog.com/post/424 <div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">گروه روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تامپره فنلاند با مشارکت انجمن علمی مطالعات صلح ایران و انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می نمایند:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="6" color="#3366ff"><b>سمینار صلح مثبت</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8324795134/photo_2018_04_24_16_10_42.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">زمان برگزاری: <b>دوشنبه ۱۰ اردیبهشت. ساعت ۱۵ الی ۱۸</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">مکان برگزاری: د<b>انشگاه تربیت مدرس. دانشکده علوم انسانی. سالن دکتر میرحسنی</b></font></div></div> text/html 2018-04-27T18:24:46+01:00 drmaghsoudi.mihanblog.com دکتر مجتبی مقصودی امضاء تفاهم نامه همکاری http://drmaghsoudi.mihanblog.com/post/423 <font class="text4"><b><font size="4" face="Mihan-Iransans"><font color="#336666">امضای تفاهم نامه بین موسسه آموزش عالی شمس و انجمن علمی مطالعات صلح ایران<br></font><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8324758176/photo_2018_04_27_07_42_05.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br>روز پنجشنبه ششم اردیبهشت 1397 در خلال برگزاری همایش ملی " دانشگاه، صلح و توسعه" تفاهم نامه همکاری بین موسسه آموزش عالی شمس و انجمن علمی مطالعات صلح ایران به امضاء دو طرف رسید.</font></b></font> text/html 2018-04-27T18:21:09+01:00 drmaghsoudi.mihanblog.com دکتر مجتبی مقصودی گزارشی مختصر از همایش ملی "داشگاه، صلح و توسعه" http://drmaghsoudi.mihanblog.com/post/422 <font class="text4"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="4"><b>دانشگاه‌ها زمینه‌ساز برقراری صلح و توسعه هستند.</b></font><br><br>رئیس انجمن علمی مطالعات صلح ایران گفت: صلح و توسعه ۲ مولفه مهم و اساسی است که اگر در کنار هم قرار گیرند معنای بیشتری پیدا می‌کنند و دانشگاه عهده‌دار این وظیفه مهم است.<br>۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ &nbsp;<br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8324757942/photo_2018_04_26_22_16_01.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br>به گزارش خبرگزاری تسنیم از گنبدکاووس، مجتبی مقصودی ظهر دیروز در نخستین همایش ملی "دانشگاه، صلح و توسعه" در موسسه آموزش عالی شمس گنبدکاووس اظهار داشت: در 150 سال اخیر توسعه با ملاحظات ملی و منطقه‌ای صلح انجام شده است و با توجه به حساسیت موقعیت جغرافیایی کشورمان، صلح می‌تواند باعث توسعه شود.<br><br>وی افزود: صلح و توسعه 2 مولفه و پیوندی هستند که در کنار هم قرار دارند و برای اینکه معنای بیشتری در کنار هم پیدا کند، دانشگاه مسئولیت بزرگی دارد.<br><br>رئیس انجمن علمی مطالعات صلح ایران تصریح کرد: هیچ توسعه‌ای بدون ظرفیت‌سازی و بسترسازی تجلی نخواهد یافت و بستر اصلی توسعه، صلح است و هر کشوری که سال‌های متمادی در صلح بوده، توسعه بیشتری داشته است.<br><br>وی تاکید کرد: با توجه به مسئولیت‌ها و وظایف انجمن علمی مطالعات صلح ایران، به دنبال تولید، توزیع و آموزش ادبیات صلح هستیم و در این راستا از هر فعالیت کمک کننده به این حوزه استقبال می‌کنیم.<br><br>رئیس انجمن علوم سیاسی ایران نیز در این همایش ملی اظهار داشت: در 8 سال دفاع مقدس متاسفانه خسارت‌های زیادی به کشور وارد شد و از طرفی کشور ما در منطقه حساسی قرار دارد؛ از سویی دیگر اهمیت برقراری صلح در چنین شرایطی بر هیچ کس پوشیده نیست.<br><br>سیدعبدالامیر نبوی افزود: از هر گونه همکاری در قالب کارگاه، نشست، همایش و دوره‌های آموزشی که در ارتقاء سطح فرهنگی و فکری صلح باشد، استقبال خواهیم کرد.<br><br>همچنین پژوهشگر ارشد حوزه و دانشگاه در این همایش اظهار داشت: ریشه‌های جنگ در 3 مولفه ملک، قدرت و جهالت است و با وجود اشتراکات زیاد بین مذاهب، اقوام و گروه‌های مختلف در طول تاریخ انسان‌های زیادی به خاطر این 3 مولفه در جنگ‌های مختلف کشته شدند.<br><br>حجت‌الاسلام حسین محمدیان افزود: انبیاء برای تعالی اخلاق و رشد و تعالی انسان مبعوث شدند و با توجه به اشتراکات فراوان، متاسفانه عده‌ای از همین اشتراکات برای درگیری، جنگ و نفاق&nbsp; سوء استفاده کردند.<br><br>وی تصریح کرد: دانشگاه با ارتقاء علم و پرورش انسان‌ها و نشان دادن الگوهای صحیح می‌تواند در ایجاد صلح و رفع جهالت کمک کند.</font></font> text/html 2018-04-27T18:18:52+01:00 drmaghsoudi.mihanblog.com دکتر مجتبی مقصودی گزارش همایش ملی " دانشگاه، صلح و توسعه" http://drmaghsoudi.mihanblog.com/post/421 <font class="text4"><div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#6666CC"><b><font size="4">گزارش از همایش ملی " دانشگاه، صلح و توسعه"</font></b></font></font><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">نخستین همایش ملی با موضوع "دانشگاه، صلح و توسعه" با حضور رئیس انجمن علمی مطالعات صلح ایران و رئیس انجمن علوم سیاسی ایران امروز در موسسه آموزش عالی شمس گنبدکاووس برگزار شد.</font><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">۶ اردیبهشت ۱۳۹۷</font><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8324757818/photo_2018_04_26_00_24_17.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">به گزارش خبرگزاری تسنیم از گنبدکاووس، علی اکبر رجبی رئیس همایش ملی دانشگاه، صلح و توسعه ظهر دیروز&nbsp; شش اردیبهشت در این همایش اظهارداشت: رشد و شکوفایی اقتصادی و سیاسی کشور و هر آنچه که باعث رشد و توسعه کشور شود از درون دانشگاه خواهد بود.</font><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">رجبی افزود: با وجود اینکه بنیان انقلاب اسلامی و همه ادیان الهی صلح است اما پرداختن به این مقوله در سال‌ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی مغفول مانده و امروز این همایش برای نخستین بار در کشور برگزار شده است.</font><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">وی بیان داشت: قرآن کریم و انبیاء الهی، انسان‌ها را با داشتن مشترکات فراوان به صلح دعوت می‌کنند اما با همه این تلاش‌ها امروز در جهان درگیری‌ها و جنگ‌های زیادی اتفاق می‌افتد.</font><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">رئیس همایش و رئیس موسسه آموزش عالی شمس گنبدکاووس تصریح کرد: به‌منظور ترویج اشاعه و تعمیق ادبیات علوم سیاسی و صلح در کنار برگزاری همایش یک روزه ملی با حضور اساتید و فرهیختگان سراسر کشور، در این همایش تفاهمنامه‌ای با 2 انجمن برتر کشور نیز امضا شد.</font><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">وی تاکید کرد: این تفاهم‌نامه در جهت توسعه و گسترش نشست‌ها و همایش‌ها با موضوع صلح و توسعه در کشور خواهد بود.</font><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">همچنین دبیر علمی این همایش هم اظهار داشت: طی فراخوان اعلام شده به دانشگاه‌های سراسر کشور بیش از 130 مقاله در این زمینه به دبیرخانه ارسال شد که از این تعداد 89 مقاله در قالب " مجموعه چکیده مقالات " در کتابچه‌ای به چاپ رسید.</font><br><br><font size="2" face="Mihan-Iransans">امیرهوشنگ میرکوشش افزود: دانشگاه به عنوان پل ارتباطی و ایجاد ساختار در برقراری صلح و توسعه نقش موثری دارد و با توجه به موقعیت کشور ما در منطقه و جهان، برقراری صلح در سال‌های متمادی در چنین کشوری می‌تواند زمینه ایجاد توسعه شود. </font></div></font> text/html 2018-04-26T20:20:17+01:00 drmaghsoudi.mihanblog.com دکتر مجتبی مقصودی با مشارکت انجمن مطالعات صلح برگزار می شود http://drmaghsoudi.mihanblog.com/post/420 <font size="4" face="Mihan-Iransans">گروه روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تامپره فنلاند با مشارکت انجمن علمی مطالعات صلح ایران و انجمن علوم سیاسی ایران برگزار می نمایند:<br><br><font color="#660000"><b><font size="7">سمینار صلح مثبت</font></b></font><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8324692776/photo_2018_04_24_05_56_24.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br>زمان برگزاری: <b>دوشنبه ۱۰ اردیبهشت. ساعت ۱۵ الی ۱۸</b><br><br>مکان برگزاری: <b>دانشگاه تربیت مدرس. دانشکده علوم انسانی. سالن دکتر میرحسنی</b></font><br> text/html 2018-04-25T13:14:51+01:00 drmaghsoudi.mihanblog.com دکتر مجتبی مقصودی با مشارکت انجمن مطالعات صلح برگزار می شود http://drmaghsoudi.mihanblog.com/post/419 <font size="3" face="Mihan-Iransans">همایش ملی <b><font size="5">" دانشگاه، صلح و توسعه"</font></b><br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8324591542/photo_2018_04_21_00_05_22.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br>گنبد: پنج شنبه ۶ اردیبهشت۱۳۹۷، موسسه آموزش عالی گنبد<br><br>با سخنرانی: دکتر مجتبی مقصودی، دکتر باقر شاملو، دکتر عبدالامیر نبوی، دکتر علی مرشدی زاد، دکتر جهانگیر کرمی، دکتر علیرضا سلطانی، دکتر امیر هوشنگ میرکوشش. </font> text/html 2018-04-21T08:39:00+01:00 drmaghsoudi.mihanblog.com دکتر مجتبی مقصودی برگزار خواهد شد http://drmaghsoudi.mihanblog.com/post/418 <div><font face="Mihan-Iransans" size="5"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="5">نشست </font><font color="#660000"><font face="Mihan-Iransans" size="6">" بحران در علو</font><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: xx-large;">م سیاسی"</span></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8324233826/photo_2018_04_15_12_17_16.jpg" alt=""></div><div><br><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">سخنرانان:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>دکتر جهانگیر معینی علمداری</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>دکتر حمید احمدی</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>دکتر حجت کاظمی</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">زمان:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>دوشنبه 27 فروردین از ساعت 14</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">مکان:</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>سالن آمفی تئاتر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران</b></font></div> text/html 2018-03-18T08:52:11+01:00 drmaghsoudi.mihanblog.com دکتر مجتبی مقصودی گزارش سالانه انجمن مطالعات صلح http://drmaghsoudi.mihanblog.com/post/417 <font class="text4"> <font face="Mihan-Iransans" size="2"><font color="#660000"><b><font size="3">گزارش عملکرد انجمن علمی مطالعات صلح ایران<br>سال ١٣٩٦ خورشیدی<br></font></b></font><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8321991768/photo_2018_03_18_01_11_48.jpg" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"><br><br></font><div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="2">در شروع سالی که گذشت نویسنده نام آشنا ادبیات داستانی ایران، محمود دولت آبادی در پیام نوروزی خود نوشت " آرزومندم به صلح درونی با خود و تفاهم وزین با دیگران و با ملل دیگر برسیم".</font><br><font face="Mihan-Iransans" size="2">انجمن علمی مطالعات صلح ایران نیزبه مثابه نهادی علمی- مدنی و خودجوش و مستقل تاکنون هدفی جز این نداشته و ندارد. از همین رو سالی که گذشت سالی پر مشغله و به طبع آن سالی پربار برای انجمن بود. از برگزاری همایش ها و نشست های علمی گرفته تا اعلام فراخوان، دریافت و چاپ کتاب چکیده مقالات؛ از امضاء تفاهم نامه تا تاسیس کمیته های علمی گوناگون درون انجمن. </font><br><br></div><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font><font face="Mihan-Iransans" size="2">در این مدت همواره سعی کردیم پذیرای سلیقه ها و نظرها و انتقادات گوناگون باشیم و تا آنجا که از توانایی ما بر می آید به آنها پاسخگو باشم. هر دستی که از سر یاری بسوی انجمن دراز شد سعی کردیم با آغوش باز پذیرای آن باشیم. پیشنهادی را مصوب نكردیم جز با اجماع نظر هیئت مدیره انجمن و مصوبه ای را اجرایی نکردیم جز با یاری و حضور داوطلبانه و بی ریای اعضاء انجمن.</font><br><div align="justify"><br><font face="Mihan-Iransans" size="2">در چارچوب مسئولیت پذیری مدنی، وظیفه خود می دانیم در آستانه پایان سال ١٣٩٦ خورشیدی شرح مختصری از عمده فعالیت های انجام شده در انجمن را به اطلاع اعضاء محترم و علاقه مندان حوزه مطالعات صلح برسانیم:</font><br><br><font face="Mihan-Iransans" size="2">١-&nbsp; برگزاری جلسات مستمر هیئت مدیره در هر ماه.</font><br><font face="Mihan-Iransans" size="2">٢-&nbsp; امضاء تفاهم نامه با موسسه امام موسی صدر در بهار سال ١٣٩٦</font><br><font face="Mihan-Iransans" size="2">٣ -&nbsp; برگزاری همایش علمی " اخلاق انتخاباتی و انتخابات اخلاقی" با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران در اردیبهشت ١٣٩٦.</font><br><font face="Mihan-Iransans" size="2">٤-&nbsp; مشارکت در برگزاری نخستین جشنواره بین المللی صلح در اردیبهشت ١٣٩٦.</font><br><font face="Mihan-Iransans" size="2">٥-&nbsp; راه اندازی کانال تلگرامی کتابخانه تخصصی مطالعات صلح ایران در تیرماه ١٣٩٦.</font><br><font face="Mihan-Iransans" size="2">٦-&nbsp; امضا تفاهم نامه همکاری با "موسسه آموزش عالی سیاستگذاری" وابسته به دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرداد ١٣٩٦.</font><br><font face="Mihan-Iransans" size="2">٧ - امضاء تفاهم نامه همکاری با "کرسی حقوق بشر،&nbsp; صلح و دموکراسی یونسکو"&nbsp; در دانشگاه شهید بهشتی در مرداد ١٣٩٦.</font><br><font face="Mihan-Iransans" size="2">٨-&nbsp; مشارکت&nbsp; با دانشگاه خوارزمی در برگزاری نشست " ادبیات جنگ و ضد جنگ" در مهر ١٣٩٦.</font><br><font face="Mihan-Iransans" size="2">٩ -&nbsp; راه اندازی کمیته های علمی "ترجمه و صلح"&nbsp; و " هنر و صلح" در پاییز ١٣٩٦</font><br><font face="Mihan-Iransans" size="2">١٠ -&nbsp; برگزاری نخستین همایش سالانه انجمن تحت عنوان "چیستی صلح؛ مبانی مفهومی-نظری و چشم انداز های راهبردی" در آذر ماه ١٣٩٦.</font><br><font face="Mihan-Iransans" size="2">١١-&nbsp; چاپ چکیده مقالات ارسالی به دبیر خانه نخستین همایش سالانه انجمن.</font><br><font face="Mihan-Iransans" size="2">١٢-&nbsp; برگزاری نشست علمی " زنان و صلح پایدار" به همت کیمته علمی زنان و صلح پایدار در آذر١٣٩٦.</font><br><font face="Mihan-Iransans" size="2">١٣-&nbsp; راه اندازی کمیته علمی " حقوق و صلح" در دی ماه ١٣٩٦.</font><br><font face="Mihan-Iransans" size="2">١٤-&nbsp; برگزاری نشست علمی "فضای مجازی، زنان و آسیب های اجتماعی" به همت کمیته علمی زنان و صلح انجمن در دانشگاه ازاد واحد تربت جام در دی ماه ١٣٩٦.</font><br><font face="Mihan-Iransans" size="2">١٥-&nbsp; برگزاری نشست "چشم انداز صلح در افغانستان" با سخنرانی دکتر امرالله صلح (مشاور سابق امنیت ملی افغانستان) در دی ماه ١٣٩٦.</font><br><font face="Mihan-Iransans" size="2">١٦- برگزاری نشست نقد و بررسی کتاب "صلح، امنیت و توسعه" به قلم دکتر احمد موثقی در دی ماه ١٣٩٦.</font><br><font face="Mihan-Iransans" size="2">١٧-&nbsp; صدور کارت عضویت 112 نفر از اعضاء انجمن.</font><br><font face="Mihan-Iransans" size="2">١٨- تشکیل پرونده در اداره امور مالیاتی، تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی و تکمیل دفاتر روزنامه و کل. </font><br><font face="Mihan-Iransans" size="2">١٩- تشکیل دو جلسه کمیته اجرایی کارگروه زنان و صلح انجمن</font><br><font face="Mihan-Iransans" size="2">٢٠ - مشارکت در جلسه هم اندیشی تاسیس " انجمن علمی مطالعات بین الملل صلح افغانستان" در بهمن ١٣٩٦.</font><br><font face="Mihan-Iransans" size="2">٢١-&nbsp; برگزاری نشست علمی"زنان و صلح، بررسی پیشران های قانونی" به همت کمیته علمی زنان و صلح انجمن در اسفند ١٣٩٦.</font><br><font face="Mihan-Iransans" size="2">٢٢-&nbsp;&nbsp; مشارکت در برگزاری "رویداد بین المللی زنان، صلح و امنیت پایدار" در اسفند ١٣٩٦.</font><br><br><font face="Mihan-Iransans" size="2">روابط عمومی انجمن علمی مطالعات صلح ایران </font></div></font> text/html 2018-03-16T16:17:24+01:00 drmaghsoudi.mihanblog.com دکتر مجتبی مقصودی چاپ شماره جدید پژوهشنامه علوم سیاسی http://drmaghsoudi.mihanblog.com/post/416 <font face="Mihan-Iransans" size="3"><font size="2"><b>چهل و هشتمین شماره از پژوهشنامه علوم سیاسی منتشر شد</b>. علاقمندان می توانند با مراجعه به آدرس&nbsp;&nbsp; <a href="http://ipsajournal.ir" target="" title=""><b>http://ipsajournal.i</b>r</a>/&nbsp; مقالات این شماره و شماره های پیشین را به رایگان دریافت نمایند. در این شماره می خوانید:<br>دوره 12، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 1-234 <br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8321868976/Untitled.png" alt="" align="bottom" vspace="0" hspace="0" border="0"><br><br>1-<b> برجام به مثابه توافق بین المللی: کاوشی در ماهیت و ضمانت اجرا</b><br>از صفحه 7-38<br>فریبرز ارغوانی پیرسلامی؛ مظفر حسنوند<br><br>مشاهده مقاله<a href=" http://ipsajournal.ir/?_action=articleInfo&amp;article=329&amp;vol=61" target="" title=""><br>http://ipsajournal.ir/?_action=articleInfo&amp;article=329&amp;vol=61</a><br><br>&nbsp;2- <b>ارزیابی تأثیر کنش‏های دیاسپوریک بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه ‏ی موردی دیاسپورای ایرانی مقیم ایالات متحده</b><br>از صفحه 39-68<br>سیدجلال دهقانی فیروزآبادی؛ سمیه بهرامی<br><br>مشاهده مقاله<a href=" http://ipsajournal.ir/?_action=articleInfo&amp;article=330&amp;vol=61" target="" title=""><br>http://ipsajournal.ir/?_action=articleInfo&amp;article=330&amp;vol=61</a><br><br>3- <b>دموکراسی و مخارج نظامی: شواهدی از کشورهای درحال‌توسعه صادر کننده نفت</b><br>ازصفحه 69-104<br>سجاد فرجی دیزجی؛ عباس عصاری آرانی؛ مصطفی مرادی سیف آباد<br><br>مشاهده مقاله<br><a href="http://ipsajournal.ir/?_action=articleInfo&amp;article=331&amp;vol=61" target="" title="">http://ipsajournal.ir/?_action=articleInfo&amp;article=331&amp;vol=61</a><br><br>4-<b>مفهوم «جامعة بین‌المللی» از نگاه مکتب انگلیسی: تحلیلی انتقادی</b><br>ازصفحه 105-136<br>روح اله طالبی آرانی<br><br>مشاهده مقاله<a href=" http://ipsajournal.ir/?_action=articleInfo&amp;article=332&amp;vol=61" target="" title=""><br>http://ipsajournal.ir/?_action=articleInfo&amp;article=332&amp;vol=61</a><br><br>5- <b>بررسی اثر دموکراسی بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه</b><br>ازصفحه 137-164<br>علی فقه مجیدی؛ فریبا سلامی؛ زهرا ضرونی<br><br>مشاهده مقاله<br><a href="http://ipsajournal.ir/?_action=articleInfo&amp;article=333&amp;vol=61" target="" title="">http://ipsajournal.ir/?_action=articleInfo&amp;article=333&amp;vol=61</a><br><br><br>6-<b>تعارض سیاستهای رشد و بازتوزیع در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران</b><br>از صفحه 165-202<br>عبدالحمید معرفی محمدی<br><br>مشاهده مقاله<a href=" http://ipsajournal.ir/?_action=articleInfo&amp;article=334&amp;vol=61" target="" title=""><br>http://ipsajournal.ir/?_action=articleInfo&amp;article=334&amp;vol=61</a><br><br>7-<b>تحلیل اثر نظام انتخاباتی در عملکرد وجهت گیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی</b><br>از صفحه 203-234<br>محسن اورکی کوه شور؛ محمدرضا مایلی<br><br>مشاهده مقاله<br><a href="http://ipsajournal.ir/?_action=articleInfo&amp;article=335&amp;vol=61" target="" title="">http://ipsajournal.ir/?_action=articleInfo&amp;article=335&amp;vol=61</a></font></font> text/html 2018-03-14T22:31:25+01:00 drmaghsoudi.mihanblog.com دکتر مجتبی مقصودی تشکیل جلسه انجمن تازه تاسیس ایرانشناسی http://drmaghsoudi.mihanblog.com/post/415 <font size="3" face="Mihan-Iransans">جلسه هیئت مدیره انجمن علمی&nbsp; تازه تاسیس ایرانشناسی در دفتر مجله هویس به میزبانی <b>دکتر آندرانیک سیمونیان</b> در 17 اسفند 1396:<br><br><img src="http://s9.picofile.com/file/8321738634/photo_2018_03_14_12_50_11.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br>به ترتیب از سمت راست: <br><b>آقای مهدی شایان</b> مدیر اجرایی انجمن، <br><b>دکتر مسعودی فر </b>عضو هیئت مدیره، <br><b>دکتر علی شهیدی</b> عضو ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﻜﺪه ادﺑﻴﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ. داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ، <br><b>دکتر جان اله کریمی</b> <b>مطهر</b> عضو هیأت علمی دانشكده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران ، <br><b>دکتر جعفری دهقی </b>استاد رشته زبان و فرهنگ های باستانی دانشگاه تهران و رئیس هیات مدیره انجمن ایرانشناسی ،<br><b>&nbsp;دکتر طهمورث ساجدی صبا </b>استاد زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه در تهران. ،<br>&nbsp;بنده به عنوان بازرس انجمن ایرانشناسی، <br><b>دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور</b> استاد دانشگاه شهید بهشتی در رشتهٔ فرهنگ و زبان‌های باستانی<br><b>&nbsp;و دکتر&nbsp; زهره زرشناس</b> عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی </font> text/html 2018-03-12T19:33:11+01:00 drmaghsoudi.mihanblog.com دکتر مجتبی مقصودی به همت انجمن ایرانشناسی برگزار خواهد شد http://drmaghsoudi.mihanblog.com/post/414 <font size="3" face="Mihan-Iransans">نخستین نشست علمی انجمن ایران‌شناسی؛ <br><b><font size="5">&nbsp;&nbsp; <br><font color="#660000">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<font size="6"> تاجیکان؛ ایرانیان شرق</font></font></font></b><br><br><img src="http://s8.picofile.com/file/8321570450/photo_2018_03_12_10_01_00.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><br>سخنران: <font size="5"><b>پروفسور ریچارد فولتز، <br>دانشگاه تهران، <br>۲۱ اسفند ۹۶<br></b><font size="4"><br>- پروفسور ریچارد فولتز ایران شناس اهل کانادا؛ فارغ التحصیل مقطع دکتری "تاریخ خاورمیانه" از دانشگاه هاروارد و استاد دانشگاه کنکوردیا مونترال می باشد. از جمله آثار او می توان به "دین های ایران باستان"، "ایران در تاریخ جهان" و "گذار معنویت از ایران زمین" اشاره کرد.</font><b><br></b></font></font>