فراخوان مقاله
 فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات ملی

فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات ملی پس از دو دهه تلاش علمی مستمر و با ضریب تأثیر 86/1 ، در بین مجلات علوم انسانی، در زمره‌ی پنج مجله‌ی نخست کشور قرار گرفته است؛ لذا با افتخار از پژوهشگران ارجمند برای ارائه‌ی مقاله­های وزین خود، به این فصلنامه، در باب «هویت و همبستگی ملی در ایران»، با نگاه به ابعاد مختلف، دعوت به عمل می‌آورد.

از این‌روی، ضمن استقبال از ایده­های نو و خلاقانه، برخی اولویت‌ها و موضوع‌های پیشنهادی، برای تدوین مقاله در فصلنامه مطالعات ملی، به شرح زیر اعلام می‌شود:

 

1-     روان زخم ها، حوادث طبیعی و هویت ملی (کرونا، سیل، زلزله، طوفان و....)؛  

2-                      هویت مدرن در ایران؛  

3-                      گردشگری و نقش آن در بازنمایی هویت ملی (تاریخی، طبیعی، مذهبی، فرهنگی)؛  

4-                      باستان گرایی، نوباستان گرایی و نحوه بازنمایی هویت ایرانی؛  

5-                      الگوهای بازنمایی­ هویتی در صدا وسیما؛  

6-                      بازنمایی هویت در سینما (فیلم و هویت ملی)؛

7-                      موسیقی و هویت ملی